R&D

zzzl3

Kumpleto at mahigpit na proseso ng R&D ayon sa pamantayan ng ISO.
Laki ng Koponan: 5
Mga Bagong Produkto: 3-5 pcs/taon
Mga Patent: 3-8 mga PC/taon
Mga Ulat sa Pagsubok: 5-8 pcs/taon
Mga Sertipiko: 3-5 pcs/taon